Ministerstwo Finansów: https://www.mf.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: www.zus.pl

Wskaźniki i stawki: www.pit.pl

Weryfikacja europejskiego numeru VAT : http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

Krajowa infolinia podatkowa: https://urzedy.info.pl/infolinia-podatkowa

Kursy walut NBP: http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html

Druki GOFIN: http://www.druki.gofin.pl

Sprawy Przedsiębiorcy usługi online: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma

CEiDG Baza Przedsiębiorców: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx