WSPARCIE BIZNESU

  • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • pomoc w zakładaniu spółki z o.o.
  • wypełnianie wniosków kredytowych
  • monitorowanie należności
  • przypominanie o terminach płatności podatków
  • odbiór dokumentów od Klienta
  • budżety i raporty wykonania
  • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości