USŁUGI KSIĘGOWE

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Gwarantujemy pełną poufność i ochronę Państwa danych.

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT
  • składanie JPK
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań GUS
  • wyprowadzanie zaległości księgowych